فایل ورد روشهاي نوين تسويه ي پسابها

    ل ورد روشهاي نوين تسويه ي پسابها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد روشهاي نوين تسويه ي پسابها : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20چکیده مقاله: امروزه با توجه به افزایش جمعیت و مصارف صنعتی آب نیاز به پالایش آبهای آلوده ازایش می یابد. آبهای الوده از چارمنبع اصلی فاضلاب ها پساب کارخانه های صنعتی، آبهای زاید کشاورزی و آبهای ناشی از طوفانها سرچشمه می گیرند. در مراحل مختلف فرایند پالایش آبهای زاید، میکروارگانیسمهای مختلفی در تجزیه مواد آلی مشارکت دارند. در این پژوهش با استفاده از فرایندهای بیولوژیکی بعنوان یکی از روشهای نوین بهبود تصف

فایل ورد جايگاه و اهميت جنگلداري تفرجي در برنامه ريزي و مديريت جنگل

    ن کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جايگاه و اهميت جنگلداري تفرجي در برنامه ريزي و مديريت جنگل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد جايگاه و اهميت جنگلداري تفرجي در برنامه ريزي و مديريت جنگل : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8چکیده مقاله: امروزه برنامه ریزی جنگل با نگاه جدی به مفهوم مدیریت پایدار جنگل انجام می گیرد. یعنی منابع و اراضی جنگلیباید به ترتیبی مدیریت شوند که از جنبه اکولوژیک همیشه زنده و پایدار باشند و بتوانند نیازهای اجتماعی، اقتصادی،اکولوژیک و فرهنگی نسل های فعلی و آینده را پاسخ دهند. ی