فایل ورد يک الگوريتم بهينه سازي جديد ترکيبي با استفاده از روش هاي ازدحام ذرات و خفاش

    ده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد يک الگوريتم بهينه سازي جديد ترکيبي با استفاده از روش هاي ازدحام ذرات و خفاش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد يک الگوريتم بهينه سازي جديد ترکيبي با استفاده از روش هاي ازدحام ذرات و خفاش : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12چکیده مقاله: در این مقاله یک استراتژی ارتباطی برای ترکیب بهینه سازی ازدحام ذرات با الگوریتم خفاش برای حل مسائل بهینه سازیعددی پیشنهاد شده است. در این کار، بدترین ذرهها از ذرات در PSO با بهترین ذره ها در BA

فایل ورد ارائه ناحيه بندي S-B جهت انتخاب بهتر مرکز داده در الگوريتم خوشه بندي K-means

    ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارائه ناحيه بندي S-B جهت انتخاب بهتر مرکز داده در الگوريتم خوشه بندي K-means،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد ارائه ناحيه بندي S-B جهت انتخاب بهتر مرکز داده در الگوريتم خوشه بندي K-means : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8چکیده مقاله: یکی از ابتدایی ترین روش ها برای تحلیل مسئله های مختلف استفاده از الگوها و بررسی آنهاست. خوشه بندی روشی مفید برای کشف توزیع داده ها و الگوهای موجود در داده می باشد. در نظام های بازیابی اطلاعات، خوشه بندی نقشی