فایل ورد مقاله بررسي اثر مقدار آب آبياري و زمان قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس 704 در شرايط آب و هوايي اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي اثر مقدار آب آبياري و زمان قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس 704 در شرايط آب و هوايي اهواز دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي اثر مقدار آب آبياري و زمان قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس 704 در شرايط آب و هوايي اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي اثر مقدار آب آبياري و زمان قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس 704 در شرايط آب و هوايي اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي اثر مقدار آب آبياري و زمان قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس 704 در شرايط آب و هوايي اهواز :

فایل ورد مقاله بررسي اثر مقدار آب آبياري و زمان قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس 704 در شرايط آب و هوايي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه 93 تا 105 منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مقدار آب آبیاری و زمان قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط آب و هوایی اهواز
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله مرحله عدم آبیاری
مقاله ذرت دانه ای
مقاله عملکرد و اجزای عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی منش شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: آینه بند امیر
جناب آقای / سرکار خانم: نباتی احمدی داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر مقدار آب آبیاری و زمان قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد برعملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل کراس 704 پژوهشی در تابستان سال 1388 در مزرعه آزمایشی شهید سالمی اهواز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول عبارت بود از سه سطح آبیاری شاملI1 : آبیاری معادل 100 درصد حجم آب مورد نیاز گیاه، I2: آبیاری معادل 80 درصد حجم آب مورد نیاز گیاه،I3 : آبیاری معادل 60 درصد حجم آب مورد نیاز گیاه که با توجه به تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A محاسبه شدند. فاکتور دوم عبارت بود از سه مرحله وضعیت آبیاری (مرحله عدم آبیاری) شاملSI : عدم قطع آب (شاهد)، عدم آبیاری در مرحله هشت برگی گیاه، S3: عدم آبیاری در مرحله کاکل دهی گیاه. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کم آبیاری و مرحله عدم آبیاری برعملکرد دانه و ماده خشک بلال در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. با افزایش شدت تنش خشکی عملکرد دانه، ماده خشک بلال، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی کاهش یافت. تنش شدید خشکی (I3) در مقایسه با تیمار شاهد(I1) باعث کاهش عملکرد دانه به میزان 59 درصد شد. عدم آبیاری در مرحله کاکل دهی ذرت نسبت به تیمار عدم آبیاری در مرحله هشت برگی و تیمار عدم قطع آب بیشترین کاهش را در عملکرد دانه داشت. کاهش عملکرد دانه ذرت در تیمار آبیاری به دلیل کاهش در تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف و وزن هزار دانه بود.

توضیحات بیشتر