فایل ورد مقاله بررسي اثر فرسودگي بذر (پيري تسريع شده) بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام گندم در شرايط آزمايشگاه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي اثر فرسودگي بذر (پيري تسريع شده) بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام گندم در شرايط آزمايشگاه دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي اثر فرسودگي بذر (پيري تسريع شده) بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام گندم در شرايط آزمايشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي اثر فرسودگي بذر (پيري تسريع شده) بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام گندم در شرايط آزمايشگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي اثر فرسودگي بذر (پيري تسريع شده) بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام گندم در شرايط آزمايشگاه :

فایل ورد مقاله بررسي اثر فرسودگي بذر (پيري تسريع شده) بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام گندم در شرايط آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه 59 تا 71 منتشر شده است.
نام: بررسی اثر فرسودگی بذر (پیری تسریع شده) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط آزمایشگاه
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگی
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله گیاهچه
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسن نسب فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی زاده مهران
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط آزمایشگاه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در دو محیط (فرسوده و غیر فرسوده) به روش تجزیه مرکب با 3 تکرار در سال زراعی 88-1387 در آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ارقام مختلف گندم برتر منطقه (چمران، ویریناک، دز، کویر، چناب، زاگرس، استار، بهرنگ، دنا و کرخه) بودند. برای ایجاد فرسودگی ارقام در دمای 45 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 100 درصد به مدت 72 ساعت در آنکوباتور نگهداری شدند. از ارقام مورد آزمایش، رقمهای دنا، بهرنگ و کرخه گندم دوروم و بقیه ارقام نان بودند. نتایج آزمایش نشان داد که صفات درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی تحت تاثیر رقم و محیط و بر همکنش رقم و محیط در سطح احتمال 1% معنی دار شدند و بقیه صفات در سطح احتمال یک درصد و 5 درصد معنی دار شدند. از بین ارقام ،رقم زاگرس دارای بیشترین درصد جوانه زنی (92 درصد) و رقم استار دارای بیشترین سرعت جوانه زنی (75 درصد) بود که بیانگر قدرت و کیفیت مناسبتر این ارقام در محیط فرسوده شده بودند. بین ارقام چمران، ویریناک و استار در محیط نرمال و بدون فرسودگی در صفت درصد جوانه زنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. شاخص بنیه بذر در رقم بهرنگ بیشترین مقدار بود که آن احتمالا به دلیل بیشتر بودن قوه زیست بذری این رقم به خاطر دارا بودن ذخایر ژنتیکی بذری و همچنین خصوصیت این رقم در برابر تحمل در شرایط ناسازگار محیطی بود. نتایج همبستگی نیز نشان داد که بین درصد جوانه زنی و عملکرد نهایی دانه در مزرعه همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد.

توضیحات بیشتر