فایل ورد مقاله حکمروايي مطلوب شهري بر بنيان سرمايه اجتماعي: آزمون نظم نهادي- فضايي ارتباطي و فاعليت مندي غير اقتصادي مطالعه موردي: کلان شهر تبريز

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله حکمروايي مطلوب شهري بر بنيان سرمايه اجتماعي: آزمون نظم نهادي- فضايي ارتباطي و فاعليت مندي غير اقتصادي مطالعه موردي: کلان شهر تبريز دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله حکمروايي مطلوب شهري بر بنيان سرمايه اجتماعي: آزمون نظم نهادي- فضايي ارتباطي و فاعليت مندي غير اقتصادي مطالعه موردي: کلان شهر تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله حکمروايي مطلوب شهري بر بنيان سرمايه اجتماعي: آزمون نظم نهادي- فضايي ارتباطي و فاعليت مندي غير اقتصادي مطالعه موردي: کلان شهر تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله حکمروايي مطلوب شهري بر بنيان سرمايه اجتماعي: آزمون نظم نهادي- فضايي ارتباطي و فاعليت مندي غير اقتصادي مطالعه موردي: کلان شهر تبريز :

فایل ورد مقاله حکمروايي مطلوب شهري بر بنيان سرمايه اجتماعي: آزمون نظم نهادي- فضايي ارتباطي و فاعليت مندي غير اقتصادي مطالعه موردي: کلان شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در مطالعات جغرافیایی مناطق خشك از صفحه 35 تا 52 منتشر شده است.
نام: حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی مطالعه موردی: کلان شهر تبریز
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنش ابزاری
مقاله کنش ارتباطی
مقاله شهرنشینی ارتباطی
مقاله فاعلیت مندی غیر اقتصادی
مقاله جامعه مدنی
مقاله سرمایه اجتماعی،حکمروایی مطلوب شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده دلیر كریم
جناب آقای / سرکار خانم: پیری عیسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکمروایی مطلوب شهری فصل مشترک تمام کنشگران اجتماعی است و ریشه در چشم انداز مدیریت عمومی نو دارد که از اواخر دهه 1980 با ابتکار عمل بانک جهانی و مرکز اسکان بشر سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی در ادبیات توسعه وارد شده است و در واقع رهیافتی ساختار شکنانه به برنامه ریزی توسعه شهری دارد و با مشارکت و کنش متقابل میان بازیگران اصلی مدیریت شهری یعنی جامعه مدنی، حکومت و بازار و بخش خصوصی، از یگانه الگوی توسعه شهری و مبتنی بر عقلانیت ابزاری گذر کرده و متشکل بر بنیان سرمایه اجتماعی شهروندان و عقلانیت ارتباطی، الگوی جایگزینِ شهرنشینی ارتباطی را پیش می گیرد. در این مقاله با استدلال قیاسی و با توجه به تعدد مولفه های حکمروایی مطلوب شهری، شاخص های آن متناظر با متغیرمستقل تحقیق، یعنی سرمایه اجتماعی انتخاب شده است. جامعه آماری مورد نظر به منظور سنجش متغیر وابسته تحقیق (حکمروایی مطلوب شهری) شامل شهرداری تبریز به عنوان نهاد دولتی و رسمی، شورای شهر به عنوان فراگیرترین نهاد مدنی و شهروندان و بخش خصوصی به عنوان مولفه بازار می باشد که نتایج تحقیق همبستگی معنی داری را بین خلق و ایجاد حکمروایی مطلوب شهری از رهگذر جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی نشان می دهد.

توضیحات بیشتر