فایل ورد مقاله تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و بررسي توليد بتالاکتاماز سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي کاشاني و هاجر شهرکرد در سال 1387

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و بررسي توليد بتالاکتاماز سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي کاشاني و هاجر شهرکرد در سال 1387 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و بررسي توليد بتالاکتاماز سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي کاشاني و هاجر شهرکرد در سال 1387  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و بررسي توليد بتالاکتاماز سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي کاشاني و هاجر شهرکرد در سال 1387،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و بررسي توليد بتالاکتاماز سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي کاشاني و هاجر شهرکرد در سال 1387 :

فایل ورد مقاله تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و بررسي توليد بتالاکتاماز سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي کاشاني و هاجر شهرکرد در سال 1387 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1390 در طب جنوب از صفحه 94 تا 99 منتشر شده است.
نام: تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی تولید بتالاکتاماز سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1387
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی بیوتیکی
مقاله روش دیسک ترکیبی
مقاله ESBLs
مقاله پسودوموناس آئروژینوزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع پور مانا
جناب آقای / سرکار خانم: ولیدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: كریمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاد بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: پسودوموناس آئروژینوزا مهم ترین عامل عفونت های بیمارستانی در بیماران بستری به مدت 10 روز یا بیشتر می باشد، همچنین مهم ترین عامل عفونت زخم ناشی از سوختگی به شمار می رود. حدود 75 درصد موارد مرگ در بیماران سوخته به دلیل عفونت زخم و یا سپتی سمی متعاقب آن است. با مصرف کلینیکی آنتی بیوتیک ها سویه های پسودوموناس آئروژینوزا بیمارستانی دارای مقاومت چندگانه نسبت به آنتی بیوتیک ها (MDR) در سراسر جهان به طور فزاینده ای انتشار یافته است. این مطالعه با هدف تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی وجود بتالاکتامازهای وسیع الیف (ESBLs: Extended-Spectrum Beta Lactamases) سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های کلینیکی انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه 175 سویه پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های کلینیکی بر طبق روش های استاندارد کشت و تعیین هویت گردیدند. سپس ایزوله ها از نظر مقاومت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن و طبق معیارهای پیشنهادی استانداردهای آزمایشگاهی بالینی(Clinical and Laboratory Standards Institute:CLSI) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت غربال گری اولیه ارگانیسم های تولیدکننده ESBL میزان مقاومت این سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک سفتازیدیم بررسی شد. سپس ایزوله های مقاوم به منظور تایید نهایی تولیدESBL ، به روش combined disk method مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته ها: در این مطالعه میزان مقاومت پسودوموناس به آنتی بیوتیک های جنتامایسین، آمیکاسین، سیپروفلوکساسین، سفتازیدیم، تیکارسیلین، تیکارسیلین/ کلاولانیک اسید، ایمی پنم، سفپیم، پلی میکسین B به ترتیب 686 درصد، 674 درصد، 777 درصد، 686 درصد، 64 درصد، 686 درصد، 48 درصد، 522 درصد، 51 درصد بود. در تست غربال گری اولیه تعداد 120 (686 درصد) ایزوله پسودوموناس آئروژینوزا به آنتی بیوتیک سفتازیدیم (تست فنوتیپی اولیه) مقاومت نشان دادند. از 120 ایزوله مقاوم به سفتازیدیم، در روش combined disk method 66 ایزوله (55 درصد) فنوتیپ ESBL مثبت بودند و 54 ایزوله (45 درصد) فنوتیپ منفی بودند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، پلی میکسین B بیشترین فعالیت ضدپسودوموناسی را در میان عوامل ضدمیکروبی بکار رفته نشان داد. از طرفی ارگانیسم هایی که حامل ژن های ESBL می باشند، باعث افزایش مرگ و میر می شوند. بنابراین تشخیص های درست آزمایشگاهی برای جلوگیری از شکست درمان ناشی از انتخاب نامناسب آنتی بیوتیک بسیار حایز اهمیت است.

توضیحات بیشتر