فایل ورد مقاله پايش مارکرهاي بيماري زايي و مقاومت آنتي بيوتيکي اشريشياکلي O157:H7 توليدکننده شيگاتوکسين در فروشگاه هاي عرضه کننده گوشت شهرستان شيراز

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله پايش مارکرهاي بيماري زايي و مقاومت آنتي بيوتيکي اشريشياکلي O157:H7 توليدکننده شيگاتوکسين در فروشگاه هاي عرضه کننده گوشت شهرستان شيراز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله پايش مارکرهاي بيماري زايي و مقاومت آنتي بيوتيکي اشريشياکلي O157:H7 توليدکننده شيگاتوکسين در فروشگاه هاي عرضه کننده گوشت شهرستان شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله پايش مارکرهاي بيماري زايي و مقاومت آنتي بيوتيکي اشريشياکلي O157:H7 توليدکننده شيگاتوکسين در فروشگاه هاي عرضه کننده گوشت شهرستان شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله پايش مارکرهاي بيماري زايي و مقاومت آنتي بيوتيکي اشريشياکلي O157:H7 توليدکننده شيگاتوکسين در فروشگاه هاي عرضه کننده گوشت شهرستان شيراز :

مقاله پایش مارکرهای بیماری زایی و مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی O157:H7 تولیدکننده شیگاتوکسین در فروشگاه های عرضه کننده گوشت شهرستان شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1390 در طب جنوب از صفحه 76 تا 83 منتشر شده است.
نام: پایش مارکرهای بیماری زایی و مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی O157:H7 تولیدکننده شیگاتوکسین در فروشگاه های عرضه کننده گوشت شهرستان شیراز
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیا کلی O157:H7
مقاله شیگاتوکسین
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله گوشت قرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور موسی
جناب آقای / سرکار خانم: همایون مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: اشریشیاکلی O157:H7 تولیدکننده شیگاتوکسین، یکی از پاتوژن های متداول در گاو است که به طور اتفاقی موجب ایجاد بیماری هایی در انسان می شود. این باکتری پتانسیل آلودگی با گوشت قرمز را دارد و اغلب عفونت های بالینی ناشی از آن با مصرف گوشت چرخ کرده نپخته در ارتبا است.
مواد و روش ها: در این پژوهش، به صورت مقعی 122 نمونه گوشت چرخ کرده از قصابی های چهار منقه مختلف شهر شیراز در سال 1386 جمع آوری و پس از غنی سازی در محی کشت اختصاصی و ارزیابی تخمیر سوربیتول و فعالیت بتاگلوکورونیدازی (تست MUG)، با کمک آنتی سرم اختصاصی، سویه های E.coli O157:H7 تعیین هویت گردید. سپس ژن های بیماری زای وروتوکسین، اینتیمین و همولیزین با استفاده از روش Multiplex PCR و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها با روش دیسک دیفیوژن مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: از مجموع نمونه های مورد بررسی، 119 کلنی سوربیتول منفی جداسازی گردید که 3 سویه O157:H7 (فراوانی 245 درصد) با آنتی سرم اختصاصی تایید شد. از سویه های مورد بررسی، در دو جدایه هر دو ژن بیماری زای stx1 و eaeA (فراوانی 164 درصد) مشاهده گردید. در سویه های تایید شده مقاومت به آنتی بیوتیک های اریترومایسین، تتراسیکلین، آمپی سیلین، پنی سیلین، کلیندامایسین، سفکسیم، نووبیوسین و جنتامایسین دیده شد.
نتیجه گیری: به دلیل زندگی این ارگانیسم در روده دام های سالم، ضرورت توجه به پیش گیری در هنگام فرایند گوشت وجود دارد.

توضیحات بیشتر