فایل ورد مقاله بررسي رضايت شغلي دروني و بيروني در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي واحد ابهر)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رضايت شغلي دروني و بيروني در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي واحد ابهر) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رضايت شغلي دروني و بيروني در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي واحد ابهر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رضايت شغلي دروني و بيروني در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي واحد ابهر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رضايت شغلي دروني و بيروني در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي واحد ابهر) :

فایل ورد مقاله بررسي رضايت شغلي دروني و بيروني در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي واحد ابهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم رفتاری از صفحه 103 تا 122 منتشر شده است.
نام: بررسی رضایت شغلی درونی و بیرونی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد ابهر)
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت شغلی بیرونی
مقاله رضایت شغلی درونی
مقاله سنوات تحصیلی
مقاله پایه تحصیلی
مقاله رشته تحصیلی
مقاله اعضا هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله، پژوهشی را گزارش می دهد كه به منظور بررسی رابطه بین رضایت شغلی درونی و بیرونی و سنوات كاری، رشته و پایه تحصیلی در اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ابهر اجرا شده است. در این تحقیق 50 عضو هیات علمی از بین گروههای انسانی، فنی، معماری و كشاورزی به صورت تخصیص متناسب انتخاب شدند. این تحقیق شامل شش فرضیه پژوهشی بود كه به طور كلی بیانگر ارتباط رضایت شغلی درونی و بیرونی با سنوات كاری، پایه و رشته تحصیلی می باشد. رضایت شغلی درونی به وسیله پرسشنامه بریفیلدو روته و رضایت شغلی بیرونی به وسیله پرسشنامه اسمیت، كندال و هولین مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مورد فرضیه های اول و دوم كه رابطه بین رضایت شغلی درونی و بیرونی را با سنوات كاری بررسی می كرد از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج نشان داد بین رضایت شغلی درونی و بیرونی با سنوات كاری رابطه معنا دارد. در مورد فرضیه های سوم و چهارم كه رابطه بین رضایت شغلی درونی، بیرونی را با رشته تحصیلی (انسانی، كشاورزی، فنی و معماری) بررسی می كرد از مجذور خی استفاده گردید. نتایج نشان داد بین رضایت شغلی درونی و بیرونی با رشته تحصیلی رابطه وجود دارد.
همینطور در مورد فرضیه های پنجم و ششم كه رابطه بین رضایت شغلی درونی، بیرونی را با پایه تحصیلی (دكترا و فوق لیسانس) بررسی می كرد از روش آماری مجذور خی استفاده گردید و رابطه ای بین رضایت شغلی چه از بعد درونی و چه از بعد بیرونی با پایه تحصیلی مشاهده نگردید.

توضیحات بیشتر