فایل ورد مقاله بررسي وضعيت آموزش هاي دانشگاهي براي ترويج كارآفريني (مطالعه موردي: دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي وضعيت آموزش هاي دانشگاهي براي ترويج كارآفريني (مطالعه موردي: دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي وضعيت آموزش هاي دانشگاهي براي ترويج كارآفريني (مطالعه موردي: دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي وضعيت آموزش هاي دانشگاهي براي ترويج كارآفريني (مطالعه موردي: دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي وضعيت آموزش هاي دانشگاهي براي ترويج كارآفريني (مطالعه موردي: دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران) :

فایل ورد مقاله بررسي وضعيت آموزش هاي دانشگاهي براي ترويج كارآفريني (مطالعه موردي: دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در پژوهش های ترویج و آموزش كشاورزی از صفحه 63 تا 72 منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت آموزش های دانشگاهی برای ترویج كارآفرینی (مطالعه موردی: دانشكده كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش کارآفرینی
مقاله دانشكده كشاورزی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی نجف آبادی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی وضعیت آموزش های دانشگاهی برای ترویج كارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، در سال 1388 به عمل آمده است. جامعه آماری تحقیق، شامل 1290 نفر دانشجوی دوره های كارشناسی ارشد و 456 نفر دانشجوی دوره دكتری بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 313 نفر با روش نمونه گیری تصادفی- نسبی انتخاب شدند. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی، همبستگی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق بود که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. تجزیه و تحلیل آماری پس از استخراج داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که به عقیده دانشجویان، آموزش های فعلی دانشگاه، آموزش های ارایه شده توسط آموزشگران و محتوای آموزشی فعلی دانشگاه، برای ترویج کارآفرینی نامناسب می باشند. همچنین به اعتقاد دانشجویان، از مهم ترین خصوصیات آموزش های فعلی دانشگاه، استفاده از روش های نوین تدریس به جای روش های سنتی و مهم ترین خصوصیات آموزشگران دانشگاه ایجاد انگیزه و علاقه در دانشجویان جهت انجام تحقیق و پژوهش، و مهم ترین خصوصیات محتوای آموزشی فعلی دانشگاه، تناسب آن با توانایی ها و علایق دانشجویان می باشد.

توضیحات بیشتر