فایل ورد مقاله تاثير كلروكولين كلرايد (CCC) و زمان محلول ‎پاشي بر عملكرد، صفات فيزيولوژيک و فعاليت آنزيم‎ هاي آنتي اکسيدانت ذرت (Zea mays cv. Sc 704) در شرايط تنش خشكي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير كلروكولين كلرايد (CCC) و زمان محلول ‎پاشي بر عملكرد، صفات فيزيولوژيک و فعاليت آنزيم‎ هاي آنتي اکسيدانت ذرت (Zea mays cv. Sc 704) در شرايط تنش خشكي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير كلروكولين كلرايد (CCC) و زمان محلول ‎پاشي بر عملكرد، صفات فيزيولوژيک و فعاليت آنزيم‎ هاي آنتي اکسيدانت ذرت (Zea mays cv. Sc 704) در شرايط تنش خشكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير كلروكولين كلرايد (CCC) و زمان محلول ‎پاشي بر عملكرد، صفات فيزيولوژيک و فعاليت آنزيم‎ هاي آنتي اکسيدانت ذرت (Zea mays cv. Sc 704) در شرايط تنش خشكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير كلروكولين كلرايد (CCC) و زمان محلول ‎پاشي بر عملكرد، صفات فيزيولوژيک و فعاليت آنزيم‎ هاي آنتي اکسيدانت ذرت (Zea mays cv. Sc 704) در شرايط تنش خشكي :

فایل ورد مقاله تاثير كلروكولين كلرايد (CCC) و زمان محلول ‎پاشي بر عملكرد، صفات فيزيولوژيک و فعاليت آنزيم‎ هاي آنتي اکسيدانت ذرت (Zea mays cv. Sc 704) در شرايط تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در بوم شناسی گیاهان زراعی (دانش نوین كشاورزی) از صفحه 11 تا 18 منتشر شده است.
نام: تاثیر كلروكولین كلراید (CCC) و زمان محلول ‎پاشی بر عملكرد، صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‎ های آنتی اکسیدانت ذرت (Zea mays cv. Sc 704) در شرایط تنش خشكی
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلروكولین كلراید
مقاله زمان محلول ‎پاشی
مقاله تنش خشكی
مقاله آنزیم ‎های آنتی اكسیدانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایلكایی محمدنبی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: علی اكبربوجار مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر كلروكولین كلراید (CCC) و زمان محلول ‎پاشی آن بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت برخی آنزیم ‎های آنتی اكسیدانت در گیاه ذرت رقم 704 تحت شرایط تنش خشكی بوده است. این پژوهش در سال 1385 به صورت آزمایش کرت ‎های دو بار خرد شده (اسپلیت اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک ‎های كامل تصادفی با چهار تكرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج (ماهدشت) انجام گرفت. تیمارهای آبیاری نرمال و تنش (قطع آبیاری پس از گرده ‎افشانی) به کرت‎ های اصلی و تیمار محلول ‎پاشی با دو غلظت (CCC) صفر و 51 لیتر در هکتار به كرت ‎های فرعی و زمان محلول ‎پاشی در دو مرحله 6 برگی و 15 روز بعد از آن، به کرت ‎های فرعی فرعی تعلق گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر تنش خشكی بر پایداری غشای سیتوپلاسمی، فعالیت ‎های آنزیم گلوتاتیون پر اکسیداز و آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز در سطح احتمال 1% و هم ‎چنین بر عملكرد دانه و فعالیت آنزیم كاتالاز در سطح احتمال 5% معنی ‎دار بود. مصرف CCC با غلظت 51 لیتر در هکتار بر عملكرد و محتوای رطوبت نسبی در سطح احتمال 5% و بر فعالیت آنزیم ‎های آنتی اكسیدانت در سطح 1% معنی ‎دار بود. میزان محتوای رطوبت نسبی برگ برای تیمار (%65.5) CCC نسبت به شاهد (660%)، تفاوت معنی ‎داری را نشان داد. عملکرد دانه (710 تن در هکتار) در تیمار CCC نسبت به شاهد (19 تن در هکتار) اختلاف معنی ‎داری داشت. هم ‏چنین میزان فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز در تیمار CCC (1740.5 میلی‎ گرم در پیکومول) نسبت به تیمار شاهد (1888 میلی ‎گرم در پیکومول) تفاوت معنی‎ داری داشت.

توضیحات بیشتر