فایل ورد مقاله امکان سنجي کاربرد يادگيري الکترونيکي در آموزش عالي با استفاده از تحليل عاملي (مطالعه موردي: دانشجويان رشته ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه رازي)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله امکان سنجي کاربرد يادگيري الکترونيکي در آموزش عالي با استفاده از تحليل عاملي (مطالعه موردي: دانشجويان رشته ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه رازي) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله امکان سنجي کاربرد يادگيري الکترونيکي در آموزش عالي با استفاده از تحليل عاملي (مطالعه موردي: دانشجويان رشته ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه رازي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله امکان سنجي کاربرد يادگيري الکترونيکي در آموزش عالي با استفاده از تحليل عاملي (مطالعه موردي: دانشجويان رشته ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه رازي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله امکان سنجي کاربرد يادگيري الکترونيکي در آموزش عالي با استفاده از تحليل عاملي (مطالعه موردي: دانشجويان رشته ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه رازي) :

فایل ورد مقاله امکان سنجي کاربرد يادگيري الکترونيکي در آموزش عالي با استفاده از تحليل عاملي (مطالعه موردي: دانشجويان رشته ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه رازي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهش های ترویج و آموزش كشاورزی از صفحه 15 تا 29 منتشر شده است.
نام: امکان سنجی کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: دانشجویان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی)
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امکان سنجی
مقاله تحلیل عاملی
مقاله یادگیری الکترونیکی
مقاله دانشگاه رازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میلادی حسنا
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدی ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی تحقیق بررسی امکان کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی است. این تحقیق به دنبال یافتن ابعاد زیربنایی و متغیرهای فرضی مرتبط با امکان سنجی کاربرد یادگیری الکترونیکی می باشد، و به دنبال فهم این نکته است که کاربست موثر یادگیری الکترونیکی با توجه به چه مفاهیم و ابعادی امکان پذیر خواهد بود. این تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش، از نوع توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل250 نفر از دانشجویانی است که در مقطع کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی در سال های 87- 1384 مشغول به تحصیل بوده اند. برای گردآوری داده ها از بررسی اسنادی، پرسشنامه، مصاحبه، و برای مطالعه جامعه از سرشماری استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و برای بخش های مختلف در حدود 85 درصد به دست آمد. روایی ابزار تحقیق نیز با نظر اصلاحی کمیته تحقیق ارتقا یافت. یافته ها نشان داد که چهار عامل زیرساختی، فنی، آموزشی و پشتیبانی، زیربنای متغیرهای مرتبط با امکان سنجی کاربرد یادگیری الکترونیک را تشکیل می دهند، به گونه ای که توانستند 65 درصد از واریانس متغیرهای تحقیق را تبیین کنند.

توضیحات بیشتر