فایل ورد مقاله ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر شيراز نسبت به حفاظت از محيط زيست

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر شيراز نسبت به حفاظت از محيط زيست دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر شيراز نسبت به حفاظت از محيط زيست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر شيراز نسبت به حفاظت از محيط زيست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر شيراز نسبت به حفاظت از محيط زيست :

فایل ورد مقاله ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر شيراز نسبت به حفاظت از محيط زيست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهش های ترویج و آموزش كشاورزی از صفحه 1 تا 13 منتشر شده است.
نام: دیدگاه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر شیراز نسبت به حفاظت از محیط زیست
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محیط زیست
مقاله حفاظت از محیط زیست
مقاله دانش آموزان مقطع متوسطه دختر
مقاله شهرستان شیراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار گلناز
جناب آقای / سرکار خانم: میردامادی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی دیدگاه دانش آموزان دبیرستان های شهرستان شیراز در رابطه با حفاظت از محیط زیست پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل 6611 نفر از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان شیراز بودند (33 دبیرستان) که بر اساس فرمول کوکران تعداد 334 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات افراد صاحب نظر تایید شد، و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 079 محاسبه گردید. تحلیل ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای میزان آگاهی از مسایل زیست محیطی، میزان علاقه به محیط زیست، نگرش نسبت به حفاظت از محیط زیست، شرکت در فعالیت های داوطلبانه زیست محیطی، میزان بازدید کارشناسان محیط زیست از مدارس، بازدید دانش آموزان از مراکز مرتبط با محیط زیست، استفاده از فیلم های آموزشی در زمینه محیط زیست و تمایل به ایجاد تشکل های زیست محیطی با متغیر دیدگاه دانش آموزان نسبت به حفاظت محیط زیست رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای میزان علاقه به حفاظت از محیط زیست، نگرش مساعد نسبت به حفاظت محیط زیست، استفاده از فیلم های آموزشی زیست محیطی و تمایل به ایجاد تشکل های زیست محیطی، 47 درصد از تغییرات متغیر وابسته (دیدگاه دانش آموزان نسبت به حفاظت از محیط زیست) را تبیین نموده اند.

توضیحات بیشتر