فایل ورد مقاله زمينه يابي امکان توسعه و ترويج کشاورزي ارگانيک در استان کرمانشاه از ديدگاه کارشناسان کشاورزي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله زمينه يابي امکان توسعه و ترويج کشاورزي ارگانيک در استان کرمانشاه از ديدگاه کارشناسان کشاورزي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله زمينه يابي امکان توسعه و ترويج کشاورزي ارگانيک در استان کرمانشاه از ديدگاه کارشناسان کشاورزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله زمينه يابي امکان توسعه و ترويج کشاورزي ارگانيک در استان کرمانشاه از ديدگاه کارشناسان کشاورزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله زمينه يابي امکان توسعه و ترويج کشاورزي ارگانيک در استان کرمانشاه از ديدگاه کارشناسان کشاورزي :

فایل ورد مقاله زمينه يابي امکان توسعه و ترويج کشاورزي ارگانيک در استان کرمانشاه از ديدگاه کارشناسان کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش های ترویج و آموزش كشاورزی از صفحه 65 تا 73 منتشر شده است.
نام: زمینه یابی امکان توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک در استان کرمانشاه از دیدگاه کارشناسان کشاورزی
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزی ارگانیک
مقاله امکان کاربرد
مقاله کارشناسان کشاورزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آجودانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به جهت عدم استفاده از نهاده های شیمیایی، حداکثرسازی عملکرد محصولات و کاهش تخریب های محیطی ابتدا باید شرایط مزرعه در نظرگرفته شود و سپس نهاده های شیمیایی را کاهش و مواد آلی مورد نیاز مزارع به کار برده شوند. این عمل تحت عنوان کشاورزی ارگانیک بیان می شود. در این پژوهش، زمینه های امکان کاربرد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان کرمانشاه بررسی شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است که جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون مقدماتی استفاده گشته است که 20 پرسشنامه بین کارشناسان کشاورزی توزیع و میزان آلفای کرونباخ حاصل آن 83 درصد به دست آمد. از کل 320 نفر از کارشناسان کشاورزیاستان، تعداد 175 نفر از طریق جدول مورگان به روش تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. متغیر وابسته در این پژوهش زمینه های امکان کاربرد کشاورزی ارگانیک و متغیرهای مستقل عوامل آموزشی، اقتصادی، فنی، مدیریتی، اجتماعی، روان شناختی و سیاست گزاری ها می باشند. از جمله نتایج پژوهش می توان به رابطه معنی دار بین متغیرهای عوامل آموزشی در سطح 1 درصد و عوامل اقتصادیدر سطح 5 درصد خطا با امکان کاربرد کشاورزی ارگانیک اشاره کرد. همچنین متغیرهای عوامل آموزشی و اقتصادی به روش گام به گام وارد معادله رگرسیون چند متغیره گردیدند که در نهایت 31 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط این دو عامل شکل گرفتند.

توضیحات بیشتر