فایل ورد مقاله نقش ترويج منابع طبيعي در احياء و توسعه اماکن ماهي گيري ورزشي از ديدگاه ماهي گيران ورزشي (مطالعه موردي: رود خانه و درياچه سد لار)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله نقش ترويج منابع طبيعي در احياء و توسعه اماکن ماهي گيري ورزشي از ديدگاه ماهي گيران ورزشي (مطالعه موردي: رود خانه و درياچه سد لار) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله نقش ترويج منابع طبيعي در احياء و توسعه اماکن ماهي گيري ورزشي از ديدگاه ماهي گيران ورزشي (مطالعه موردي: رود خانه و درياچه سد لار)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله نقش ترويج منابع طبيعي در احياء و توسعه اماکن ماهي گيري ورزشي از ديدگاه ماهي گيران ورزشي (مطالعه موردي: رود خانه و درياچه سد لار)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله نقش ترويج منابع طبيعي در احياء و توسعه اماکن ماهي گيري ورزشي از ديدگاه ماهي گيران ورزشي (مطالعه موردي: رود خانه و درياچه سد لار) :

فایل ورد مقاله نقش ترويج منابع طبيعي در احياء و توسعه اماکن ماهي گيري ورزشي از ديدگاه ماهي گيران ورزشي (مطالعه موردي: رود خانه و درياچه سد لار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش های ترویج و آموزش كشاورزی از صفحه 15 تا 27 منتشر شده است.
نام: نقش ترویج منابع طبیعی در احیاء و توسعه اماکن ماهی گیری ورزشی از دیدگاه ماهی گیران ورزشی (مطالعه موردی: رود خانه و دریاچه سد لار)
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترویج منابع طبیعی
مقاله احیا و توسعه ماهی گیری ورزشی
مقاله حفظ و بهره برداری بهینه
مقاله منطقه لار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبری رویا
جناب آقای / سرکار خانم: چیذری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی نقش ترویج منابع طبیعی در احیا و توسعه اماکن ماهی گیری ورزشی با تاکید بر حفظ و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی از دیدگاه ماهی گیران پرداخته است. در این پژوهش رودخانه و دریاچه سد لار در استان تهران مورد بررسیقرار گرفته است. تحقیق فوق از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی و علی، ارتباطیمی باشد. جامعه آماری این تحقیق را ماهی گیران منطقه لار استان تهران به تعداد 150 نفر تشکیل می دهند. از بین جامعه آماری 108 نفر به صورت تصادفی و بر اساس جدول کریک و مورگان انتخاب شدند.
آزمونی مقدماتی برای به دست آوردن پایاییپرسشنامه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برایپرسشنامه تحقیق 083 به دست آمد. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام به ازاء هر واحد تغییر در انحراف معیار متغیر موانع موجود و برگزاری مسابقات ورزشی آبی به ترتیب 0548 و 0523 واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته ایجاد نمود. به عبارت دیگر حدود 75 درصد از تغییرات متغیر وابسته احیاء و توسعه ماهی گیری ورزشی به وسیله دو متغیر موانع موجود ماهی گیریمنطقه و برگزاری مسابقات ورزشی آبی تبیین می شود.

توضیحات بیشتر