فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني در زنان سرپرست خانوار در کارکنان يک دانشگاه نظامي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني در زنان سرپرست خانوار در کارکنان يک دانشگاه نظامي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني در زنان سرپرست خانوار در کارکنان يک دانشگاه نظامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني در زنان سرپرست خانوار در کارکنان يک دانشگاه نظامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني در زنان سرپرست خانوار در کارکنان يک دانشگاه نظامي :

فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني در زنان سرپرست خانوار در کارکنان يک دانشگاه نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در روانشناسی نظامی از صفحه 51 تا 60 منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی در زنان سرپرست خانوار در کارکنان یک دانشگاه نظامی
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله حمایت دوستان
مقاله حمایت خانواده
مقاله زنان سرپرست خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی است که نقش اصلی سازندگی جوامع و سلامتی آن را تضمین می نماید. در خانواده هایی که به دلایل متعددی زنان عهده دار تامین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار می گردند، نقش حمایتی خانواده، دوستان و سازمان های ذیربط در تحقق عدالت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های خانوادگی و اجتماعی بسیار بارز و پراهمیت می گردد. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در سپاه پاسداران است.
روش: تعداد 60 نفر از زنان سرپرست خانوار شاغل در سپاه که به روش هدفمند از هفت استان کشور انتخاب شدند، مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه های حمایت اجتماعی – مقیاس خانواده PSSFA و دوستانPSSFR و سلامت عمومی GHQ-28 بود که از روایی و اعتبار خوبی برخوردار بودند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی (نمره کل) در نمونه مورد بررسی، وجود دارد (r=-0.330 و P£005) همچنین نتایج بیانگر رابطه معنادار حمایت خانواده در کل و نیز با خرده مقیاس های افسردگی D (r=-0.504) و خرده مقیاس اضطراب واختلال خوابB است (r=-0.387، P£001) اما متغیر حمایت دوستان رابطه معناداری با نمره کل سلامت روانی در نمونه مورد مطالعه نشان نداد.
بحث: نتایج نشان می دهد هر چه زنان سرپرست خانوار از حمایت اجتماعی بیش تری بهره مند گردند، از میزان سلامت روانی بیش تری نیز برخوردار می شوند و احتمال بروز افسردگی و اصظراب در آنان کم ترخواهد شد. همچنین نتایج بیانگر نقش بیش تر حمایت خانواده در سلامت روانی زنان سرپرست خانواده است.

توضیحات بیشتر