فایل ورد مقاله نيازسنجي تربيتي و آموزشي و اولويت بندي آن در بسيج

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله نيازسنجي تربيتي و آموزشي و اولويت بندي آن در بسيج دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله نيازسنجي تربيتي و آموزشي و اولويت بندي آن در بسيج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله نيازسنجي تربيتي و آموزشي و اولويت بندي آن در بسيج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله نيازسنجي تربيتي و آموزشي و اولويت بندي آن در بسيج :

فایل ورد مقاله نيازسنجي تربيتي و آموزشي و اولويت بندي آن در بسيج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در روانشناسی نظامی از صفحه 41 تا 50 منتشر شده است.
نام: نیازسنجی تربیتی و آموزشی و اولویت بندی آن در بسیج
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بسیج
مقاله نیازسنجی
مقاله نیازهای آموزشی
مقاله نیازهای تربیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فقیری مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیداسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: سلیقه دار آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برنامه ریزی موثر در گرو نیازسنجی و تعیین اولویت هاست. در این راستا، طرح پژوهشی فوق با دو سوال زیر به اجرا گذارده شده است، نیازهای تربیتی و آموزشی بسیج کدامند؟ این نیازها دارای چه اولویت هایی هستند؟
روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که از فنون ترکیبی در نیاز سنجی بهره گرفته است. پرسش نامه محقق ساخته است. نمونه گیری به صورت خوشه ای و تعداد نمونه 3500 نفر از اعضا بسیج بوده است. روایی پرسش نامه از نوع روایی محتوایی و تعیین اعتبار آن از طریق محاسبه آلفای کرنباخ برابر /.94 برای کل پرسش نامه محاسبه شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری همچون فریدمن، ضریب همبستگی و مربع کای و تجزیه و تحلیل شده است.
نتایج: مهم ترین نیازهای تربیتی و آموزشی بسیج به ترتیب اولویت عبارتند از: 1) اعتقادی- فرهنگی، 2) دفاعی- امنیتی، 3) روانشناختی، 4) علمی، 5) بصیرت سیاسی، 6) اجتماعی، 7) سازمانی و مدیریتی.
بحث: از یافته های فوق می توان نتیجه گیری کرد که مدیران در حوزه برنامه ریزی های آموزشی و تربیتی با اولویت دادن به نیاز های تربیتی بر امر انتقال مفاهیم و دانش بر فراگیران و ایجاد مهارت های رفتاری تاکید کرده و از میان نیازهای متنوع تربیتی و آموزشی، نیازهای اعتقادی و فرهنگی در اولویت نخست قرار دارند.

توضیحات بیشتر