فایل ورد مقاله مقايسه نگرش به نقش جنسيتي و رابطه آن با رضايت از زندگي در كارمندان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه نگرش به نقش جنسيتي و رابطه آن با رضايت از زندگي در كارمندان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه نگرش به نقش جنسيتي و رابطه آن با رضايت از زندگي در كارمندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه نگرش به نقش جنسيتي و رابطه آن با رضايت از زندگي در كارمندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه نگرش به نقش جنسيتي و رابطه آن با رضايت از زندگي در كارمندان :

فایل ورد مقاله مقايسه نگرش به نقش جنسيتي و رابطه آن با رضايت از زندگي در كارمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در مطالعات روان شناختی از صفحه 111 تا 125 منتشر شده است.
نام: مقایسه نگرش به نقش جنسیتی و رابطه آن با رضایت از زندگی در كارمندان
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقش جنسیتی
مقاله برابرخواهی جنسیتی
مقاله پذیرش ویژگی های كلیشه ای جنسیتی
مقاله رضایت از زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كیانی قمر
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: طارمیان فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف مقایسه نگرش كارمندان به نقش جنسیتی و رابطه آن با رضایت از زندگی انجام شد. در یك پژوهش مقطعی پیمایشی 160 كارمند به روش طبقه ای و خوشه ای از ادارات انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نگرش به نقش جنسیتی محقق ساخته و رضایت از زندگی دینر و شادكامی آكسفورد بهره گرفته شد. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس دو راهه، همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد كه مردان و زنان جوان و میانسال در پذیرش ویژگی های كلیشه ای جنسیتی تفاوت معناداری دارند. مردان و زنان در نگرش به برابرخواهی جنسیتی تفاوت معناداری داشتند، ولی جوانان و میانسالان در نگرش به برابرخواهی جنسیتی تفاوت معناداری نداشتند. بین رضایت از زندگی و برابرخواهی جنسیتی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد، اما بین پذیرش ویژگی های كلیشه ای جنسیتی و رضایت از زندگی همبستگی منفی معنادار وجود دارد.

توضیحات بیشتر