فایل ورد مقاله هنجاريابي، روايي و پايايي نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله هنجاريابي، روايي و پايايي نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله هنجاريابي، روايي و پايايي نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله هنجاريابي، روايي و پايايي نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله هنجاريابي، روايي و پايايي نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران :

فایل ورد مقاله هنجاريابي، روايي و پايايي نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در مطالعات روان شناختی از صفحه 65 تا 95 منتشر شده است.
نام: هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران
این مقاله دارای 31 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی
مقاله هنجاریابی
مقاله روایی
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: شكری امید
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: امرایی مردان
جناب آقای / سرکار خانم: طولابی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و تعیین روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفیBFNE) ؛ لری، 1983) در گروهی از نوجوانان دانش آموز 18-12 (276 دختر و 224 پسر) شهر تهران اجرا شد كه با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. نوجوانان به نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (لری، 1983)، پرسشنامه دشواری های بین فردیQIDA) ؛ انگلس و همكاران، 2005) و مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانانSASA) ؛ پاكلك، 1997) پاسخ دادند. شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی بر پایه نرم افزار لیزرل، وجود عوامل دوگانه سوال های نمره گذاری شده مثبت و سوال های نمره گذاری شده منفی را تایید كرد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از چرخش اوبلیمین نیز نشان داد كه نسخه كوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی از دو عامل تشكیل شده است. همبستگی معنادار بین نمره کلی و زیرمقیاس های ترس از ارزیابی منفی با زیرمقیاس ها و نمره کلی پرسشنامه دشواری های بین فردی و مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان، روایی همگرای BFNE را تایید كرد. ضرایب آلفای كرانباخ و ضرایب بازآزمایی با فاصله (دو هفته) نمره كلی و زیرمقیاس های BFNE نشان داد كه این مقیاس پایایی مقبولی دارد. ضرایب آلفای كرانباخ برای نمره كلی، BFNE و زیر مقیاس های سوال های نمره گذاری شده مثبت و سوال های نمره گذاری شده منفی به ترتیب برابر با 080، 082، 081 و ضرایب بازآزمایی با فاصله (دو هفته) برای نمره كلی،BFNE و زیرمقیاس ها بین 077-079 به دست آمد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری زیرمقیاس های BFNE نشان داد که اثر گروه های جنسی و سنی از نظر آماری معنادار بود. بنابراین، در این پژوهش، رتبه های درصدی معادل نمرات خام نمره كلی و زیرمقیاس های BFNE به تفكیک گروه های جنسی و سنی ارایه شد. نتایج پژوهش حاضر، بر ثبات ساختار عاملی و اعتبار نسخه كوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی برای اندازه گیری مفهوم ترس از ارزیابی منفی، در میان دانش آموزان، تاكید می کند.

توضیحات بیشتر