فایل ورد مقاله سرعت و مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد كربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشكي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله سرعت و مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد كربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشكي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله سرعت و مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد كربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله سرعت و مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد كربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله سرعت و مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد كربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشكي :

فایل ورد مقاله سرعت و مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد كربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم كشاورزی ایران) از صفحه 181 تا 195 منتشر شده است.
نام: سرعت و مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد كربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشكی
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرعت و مدت پر شدن دانه
مقاله تنش خشکی
مقاله انتقال مجدد
مقاله رقم
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: سی و سه مرده عادل
جناب آقای / سرکار خانم: پوستینی كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: پورجهرمی محمداسمعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كشور ایران با توجه به اقلیم نیمه خشكی كه دارد، به طور گسترده ای متاثر از تنش خشكی می باشد. به منظور تعیین روابط احتمالی بین سرعت و مدت پر شدن دانه، انتقال مجدد و عملكرد در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی، تعداد 11 رقم گندم آبی و دیم با پتانسیل عملكرد و مقاومت به خشكی متفاوت طی سه سال زراعی (81-1379) در ایستگاه تحقیقات كشاورزی گریزه سنندج مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش، بصورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های كامل تصادفی شامل دو فاكتور رژیم آبیاری به عنوان فاكتور اصلی (آبیاری و عدم آبیاری) و ارقام گندم به عنوان فاكتور فرعی (الوند، كراس شاهی، مهدوی، m-75-7، طوس، بک كراس روشن، گلینسون، سبلان، آذر2، آگوستا – سفید و سرداری) در چهار تكرار اجرا گردیدند. در شرایط آبی ارقام مهدوی، الوند و بک كراس روشن بیشترین و ارقام سبلان، سرداری و آگوستا سفید كمترین میانگین عملكرد سه ساله را داشتند. با این وجود، ارقام مهدوی و الوند كمترین میزان عملكرد و بیشترین درصد كاهش عملكرد در شرایط تنش را نیز به خود اختصاص دادند. بر اساس شاخص حساسیت به تنش (SSI)، ارقام سرداری، آگوستا – سفید، آذر2 و سبلان كه دارای SSI كمتر بودند به عنوان ارقام مقاوم و ارقام الوند، كراس شاهی و مهدوی كهSSI بیشتری داشتند به عنوان ارقام حساس به خشكی در نظر گرفته شدند. به طور كلی تنش خشكی میزان انتقال مجدد مواد فتوسنتزی كاهش داد اما كارایی انتقال مجدد را افزایش داد. در شرایط تنش خشكی، ارقام مقاوم آگوستا – سفید، سرداری و سبلان، بیشترین میزان و كارایی انتقال مجدد را به خود اختصاص دادند. سرعت رشد دانه در تیمار آبی بیشتر از تنش خشكی بود. در كل ارقام مقاوم در مراحل اولیه توسعه دانه، سرعت رشد بیشتری در مقایسه با ارقام حساس داشتند. در شرایط تنش رقم آگوستا – سفید (مقاوم) دارای بیشترین سرعت رشد دانه در دو هفته دوم و بیشترین انتقال مجدد بود، در حالیكه رقم كراس شاهی (حساس) كمترین سرعت رشد دانه و انتقال مجدد ماده خشک را از ساقه در بین 11 رقم گندم مورد بررسی دارا بود. طول دوره پرشدن دانه نیز تحت تاثیر تنش خشكی از 42 روز به 28 روز كاهش یافت. در شرایط آبیاری، سرعت و طول دوره پرشدن دانه رابطه ای با عملكرد نشان نداد ولی در شرایط تنش خشكی ارقام مقاوم به خشكی سرعت پرشدن دانه بیشتری داشتند ولی طول دوره پرشدن دانه در این ارقام بیشتر از ارقام حساس نبود. با توجه به اینكه عملكرد سه ساله رقم مهدوی بیشتر از سایر ارقام آبی بود، بنابراین پیشنهاد می شود پس از انجام آزمایش های مزرعه ای جامع تر، نسبت به معرفی آن برای کشت در مناطق سردسیر از جمله استان کردستان اقدام شود.

توضیحات بیشتر