فایل ورد مقاله ارزيابي توان رقابتي ارقام لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris) با تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthu retroflexus) با استفاده از مدل افت عملكرد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي توان رقابتي ارقام لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris) با تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthu retroflexus) با استفاده از مدل افت عملكرد دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي توان رقابتي ارقام لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris) با تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthu retroflexus) با استفاده از مدل افت عملكرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي توان رقابتي ارقام لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris) با تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthu retroflexus) با استفاده از مدل افت عملكرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي توان رقابتي ارقام لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris) با تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthu retroflexus) با استفاده از مدل افت عملكرد :

مقاله ارزیابی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) با تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthu retroflexus) با استفاده از مدل افت عملكرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم كشاورزی ایران) از صفحه 121 تا 131 منتشر شده است.
نام: ارزیابی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) با تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthu retroflexus) با استفاده از مدل افت عملكرد
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبیا قرمز
مقاله تاج خروس
مقاله توان رقابتی
مقاله عملکرد دانه و بیولوژیک
مقاله مدل افت عملکرد
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله سرعت رشد گیاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: مجنون حسینی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان مشهدی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلی زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علف های هرز یكی از مشكلات مهم در تولید لوبیا قرمز می باشند كه باعث كاهش كمی و كیفی این محصول می گردد. آزمایشی در سال 1385 در مزرعه پژوهشی پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران جهت ارزیابی قدرت رقابتی ارقام مختلف لوبیا قرمز با تاج خروس ریشه قرمز انجام گرفت. در این آزمایش 5 سطح تراكم صفر، 4، 8، 16 و 32 بوته تاج خروس در متر مربع با 3 رقم لوبیا قرمز شامل دو رقم بوته ای اختر و لاین D81083 و یک رقم نیمه رونده صیاد به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوک كامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. در این آزمایش تاثیر تراكم تاج خروس بر روی شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، عملكرد دانه و بیولوژیک لوبیا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد كه در تراكم 32 بوته تاج خروس در مترمربع، رقم صیاد و لاین D81083 به ترتیب بیشترین و كمترین شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول را داشتند. عملكرد دانه و بیولوژیک ارقام لوبیا قرمز با هم تفاوت معنی دار داشتند و لاین D81083 كمترین میزان عملكرد دانه و بیولوژیک را تولید كرد. تراكم 32 بوته تاج خروس در متر مربع عملكرد دانه ارقام صیاد، اختر و لاین D81083 را به ترتیب حدود 42، 57 و 72 درصد كاهش داد. عملكرد دانه ارقام لوبیا قرمز نسبت به عملكرد بیولوژیک بیشتر تحت تاثیر افزایش تراكم علف هرز تاج خروس قرار گرفت و افت عملكرد دانه شدیدتر از افت عملكرد بیولوژیک بود. بر اساس ضرایب مدل افت عملكرد (a و m) در بین ارقام لوبیا قرمز، رقم صیاد بیشترین و لاین D81083 كمترین قدرت رقابت را با تاج خروس داشت. لاین D81083 حداكثر افت عملكرد دانه و بیولوژیک را داشت. همچنین رقم صیاد و لاین D81083 به ترتیب بیشترین و كمترین تاثیر را بر روی بیومس و شاخص سطح برگ تاج خروس داشتند كه بیانگر توانایی رقابت بیشتر رقم صیاد با تاج خروس است.

توضیحات بیشتر