فایل ورد مقاله اثر زمان هاي محلول پاشي آهن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پاييزه کلزا (.Brassica napus L) در شهرري

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر زمان هاي محلول پاشي آهن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پاييزه کلزا (.Brassica napus L) در شهرري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر زمان هاي محلول پاشي آهن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پاييزه کلزا (.Brassica napus L) در شهرري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر زمان هاي محلول پاشي آهن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پاييزه کلزا (.Brassica napus L) در شهرري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر زمان هاي محلول پاشي آهن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پاييزه کلزا (.Brassica napus L) در شهرري :

فایل ورد مقاله اثر زمان هاي محلول پاشي آهن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پاييزه کلزا (.Brassica napus L) در شهرري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه 31 تا 41 منتشر شده است.
نام: اثر زمان های محلول پاشی آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا (.Brassica napus L) در شهرری
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن
مقاله محلول پاشی
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد و کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازكی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سیدهادی سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به منظور بررسی اثر زمان محلول پاشی آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا در شهرری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1386 اجرا گردید که در آن زمان محلول پاشی سولفات آهن 4 در هزار در چهار سطح شامل (عدم محلول پاشی، محلول پاشی در مرحله آغاز ساقه رفتن، محلول پاشی در مرحله آغاز گلدهی و محلول پاشی در دو مرحله آغاز ساقه رفتن و آغاز گلدهی) و 3 رقم کلزایOpera ، Modena و Licord در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد بجز اثر متقابل زمان محلول پاشی و رقم بر وزن هزار دانه، در سایر موارد اثر ساده و متقابل عوامل آزمایش بر تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار گردید. مقایسه میانگین بین ارقام مورد آزمون نشان داد که رقمLicord با 3923/06 کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم Opera با 3286/56 کیلوگرم در هکتار کمترین میزان متوسط عملکرد دانه را در چهار سطح محلول پاشی آهن تولید نمود. اثر سطوح محلول پاشی آهن بر عملکرد دانه نشان داد، محلول پاشی آهن 4 در هزار در مرحله آغاز ساقه رفتن و آغاز گلدهی با 3953/25 کیلوگرم در هکتار بیشترین و عدم محلول پاشی آهن با 3140/25 کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد دانه را تولید نمود. اثر متقابل آبیاری و رقم بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار گردید. در این شرایط محلول پاشی 4 در هزار آهن در دو مرحله آغاز ساقه رفتن و آغاز گلدهی در رقم Licord با 4454 کیلوگرم در هکتار بیشترین و عدم محلول پاشی در رقم Opera با 2787 کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد دانه را تولید نمود. ضمن این که بیشترین میزان تمامی اجزای عملکرد در محلول پاشی دو مرحله ای و به ترتیب در ارقامModena, Licord و Opera مشاهده گردید.

توضیحات بیشتر