فایل ورد مقاله اثر نحوه پراكنش بذور علف هاي هرز يولاف وحشي (Avena ludoviciana)، خردل وحشي (Sinapis arvensis)، جودره (Hordeum spontaneum) و شلمي (Rapistrum rugosum) بر شكار پس از انتشار آنها

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر نحوه پراكنش بذور علف هاي هرز يولاف وحشي (Avena ludoviciana)، خردل وحشي (Sinapis arvensis)، جودره (Hordeum spontaneum) و شلمي (Rapistrum rugosum) بر شكار پس از انتشار آنها دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر نحوه پراكنش بذور علف هاي هرز يولاف وحشي (Avena ludoviciana)، خردل وحشي (Sinapis arvensis)، جودره (Hordeum spontaneum) و شلمي (Rapistrum rugosum) بر شكار پس از انتشار آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر نحوه پراكنش بذور علف هاي هرز يولاف وحشي (Avena ludoviciana)، خردل وحشي (Sinapis arvensis)، جودره (Hordeum spontaneum) و شلمي (Rapistrum rugosum) بر شكار پس از انتشار آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر نحوه پراكنش بذور علف هاي هرز يولاف وحشي (Avena ludoviciana)، خردل وحشي (Sinapis arvensis)، جودره (Hordeum spontaneum) و شلمي (Rapistrum rugosum) بر شكار پس از انتشار آنها :

مقاله اثر نحوه پراكنش بذور علف های هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)، خردل وحشی (Sinapis arvensis)، جودره (Hordeum spontaneum) و شلمی (Rapistrum rugosum) بر شكار پس از انتشار آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم كشاورزی ایران) از صفحه 37 تا 44 منتشر شده است.
نام: اثر نحوه پراكنش بذور علف های هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)، خردل وحشی (Sinapis arvensis)، جودره (Hordeum spontaneum) و شلمی (Rapistrum rugosum) بر شكار پس از انتشار آنها
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر علف هرز
مقاله شکار پس از انتشار
مقاله نحوه پراکنش
مقاله مدیریت تلفیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده حسن محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان مشهدی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر نحوه پراكنش بذور یولاف وحشی (Avena ludoviciana)، خردل وحشی (Sinapis arvensis)، جودره (Hordeum spontaneum) و شلمی(Rapistrum rugosum) بر شكار پس از انتشار آنها، آزمایش مزرعه ای در تابستان 1386 در مزرعه جو زراعی (Hordeum vulgare) در منطقه مشهد اجرا شد. آزمایش به صورت فاكتوریل و در قالب طرح بلوک های كامل تصادفی با 4 تكرار انجام شد. تیمارها شامل چهار گونه علف های هرز، سه نحوه پراكنش بذور و شش تاریخ نمونه برداری بود. میزان شكار بذور در میان گونه های مختلف تفاوت معنی داری داشت. نحوه پراكنش بذور بر شكار آنها اثر معنی دار داشت. برای هر چهار گونه، بیشترین شكار به تیمار پراكنش لكه ای و كمترین شكار به تیمار پراكنش تصادفی مربوط بود. اثر متقابل گونه علف هرز و نحوه پراكنش نیز معنی دار بود بطوریكه بیشترین و كمترین شكار، به ترتیب به بذور مجتمع خردل وحشی و بذور تصادفی جودره تعلق داشت. نتایج نشان دهنده آن است كه در شرایطی كه بذور هر یک از علف های هرز به صورت گروهی و لكه ای در مزرعه پراكنده هستند، امكان شكار آنها به وسیله شكارگران بیشتر بوده و در این حالت، شكار نقش موثرتری در مدیریت علف های هرز ایفا می كند.

توضیحات بیشتر