فایل ورد مقاله تاثير كودهاي زيستي فسفاته بر خواص كمي و كيفي ذرت دانه اي (سينگل كراس 704) در شرايط تنش كم آبي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير كودهاي زيستي فسفاته بر خواص كمي و كيفي ذرت دانه اي (سينگل كراس 704) در شرايط تنش كم آبي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير كودهاي زيستي فسفاته بر خواص كمي و كيفي ذرت دانه اي (سينگل كراس 704) در شرايط تنش كم آبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير كودهاي زيستي فسفاته بر خواص كمي و كيفي ذرت دانه اي (سينگل كراس 704) در شرايط تنش كم آبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير كودهاي زيستي فسفاته بر خواص كمي و كيفي ذرت دانه اي (سينگل كراس 704) در شرايط تنش كم آبي :

فایل ورد مقاله تاثير كودهاي زيستي فسفاته بر خواص كمي و كيفي ذرت دانه اي (سينگل كراس 704) در شرايط تنش كم آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم كشاورزی ایران) از صفحه 15 تا 27 منتشر شده است.
نام: تاثیر كودهای زیستی فسفاته بر خواص كمی و كیفی ذرت دانه ای (سینگل كراس 704) در شرایط تنش كم آبی
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزجانداران حل کننده فسفات
مقاله ذرت
مقاله فسفر
مقاله تنش کم آبی
مقاله جذب عناصر غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلیخانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: چایی چی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازی كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر تلقیح بذر با ریزجانداران حل كننده فسفات بر رشد، عملكرد و جذب عناصر غذایی ذرت (Zea mays L. SC. 704) در یک آزمایش مزرعه ای مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی مشكین آباد كرج به صورت كرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های كامل تصادفی با 4 تكرار در سال زراعی 1384 اجرا گردید. تیمارهای آبیاری در سه سطح به عنوان عامل اصلی بر اساس 70، 100 و 130 میلی متر تبخیر تجمعی از سطح تشتک كلاس A و تیمارهای كود فسفره در پنج سطح شامل بدون كود، كود سوپر فسفات تریپل، قارچ میكوریزاGlomus intraradices (AM) ، باكتری حل كننده فسفات Pseudomonas fluorescens (Pf) و مخلوطی از این دو ریزجاندار به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. تاثیر مثبت بر رشد گیاه، جذب عناصر غذایی، عملكرد و اجزای عملكرد دانه ذرت در تیمار تلقیح بذر با AM و Pf مشاهده شد. تلقیح بذر با AM+Pf تحت شرایط تنش كم آبی به طور معنی داری عملكرد دانه، اجزای عملكرد، شاخص برداشت، غلظت نیتروژن و فسفر دانه، میزان فسفر قابل دسترس خاک و درصد كلونیزه شدن ریشه را افزایش داد. اثر تلقیح بذر با AM نیز مشابه با تاثیر تلقیح بذر با AM+Pf بود. در برخی از صفات اندازه گیری شده تحت شرایط معمولی آبیاری (70 میلی متر تبخیر تجمعی از سطح تشتک كلاس (A، تیمار كود شیمیایی بالاتر از تیمار تلقیح بذر با AM+Pf بود، اما این اختلاف معنی دار نبود. در مقایسه با نتایج به دست آمده از تیمارهای تلقیح بذر با AM+Pf و AM، تیمار تلقیح بذر با Pf تاثیر ضعیفی داشت و حاكی از آن است كه این ریزجاندار به منظور تاثیر قوی و مثبت نیاز به یک مكمل دارد. تمام ویژگی های اندازه گیری شده در تیمارهای تلقیح بذر با AM+Pf و AM تحت شرایط تنش كم آبی بالاتر از تیمارهای كود شیمیایی و بدون تلقیح بودند. بعلاوه ویژگی های مورد ارزیابی تیمار تلقیح بذر با AM+Pf تحت شرایط تنش شدید كم آبی به طور معنی داری پایین تر از شرایط معمولی آبیاری و شرایط متوسط تنش كم آبی بودند. بنابراین می توان چنین بیان كرد كه این ریزجانداران به زمان بیشتری برای تثبیت و استقرار در خاک نیاز دارند. یافته های این تحقیق نشان می دهد كه ریزجانداران حل كننده فسفات می توانند با افزایش رشد و جذب فسفر در ذرت، منجر به افزایش تحمل گیاه تحت شرایط تنش كم آبی گردند.

توضیحات بیشتر