فایل ورد مقاله شناسايي عوامل اقتصادي-اجتماعي موثر بر کاربرد راهبردهاي توليدي زراعي مديريت ريسک توسط گندم کاران شهرستان دزفول

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناسايي عوامل اقتصادي-اجتماعي موثر بر کاربرد راهبردهاي توليدي زراعي مديريت ريسک توسط گندم کاران شهرستان دزفول دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناسايي عوامل اقتصادي-اجتماعي موثر بر کاربرد راهبردهاي توليدي زراعي مديريت ريسک توسط گندم کاران شهرستان دزفول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناسايي عوامل اقتصادي-اجتماعي موثر بر کاربرد راهبردهاي توليدي زراعي مديريت ريسک توسط گندم کاران شهرستان دزفول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناسايي عوامل اقتصادي-اجتماعي موثر بر کاربرد راهبردهاي توليدي زراعي مديريت ريسک توسط گندم کاران شهرستان دزفول :

فایل ورد مقاله شناسايي عوامل اقتصادي-اجتماعي موثر بر کاربرد راهبردهاي توليدي زراعي مديريت ريسک توسط گندم کاران شهرستان دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در پژوهش های ترویج و آموزش كشاورزی از صفحه 73 تا 84 منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر کاربرد راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک توسط گندم کاران شهرستان دزفول
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهای تولیدی زراعی
مقاله مدیریت ریسک
مقاله گندم کاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمانی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نیك اندیش علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق تحلیل راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک در بین گندم کاران شهرستان دزفول بوده است. گندم کاران این شهرستان با 2786 بهره بردار به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. بر اساس جدول گرجسی و مورگان 335 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی، تعیین گردیدند. بر اساس مشخصات جامعه روش نمونه گیری تصادفی-خوشه ای انتخاب شد. به منظور تعیین پایایی از ضریب کرونباخ آلفا استفاده شد (این ضریب برای تمام بخش های پرسشنامه بالای 07 بود). تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی، همبستگی و تحلیلی از نوع علی، ارتباطی بود. بر اساس نتایج حاصل 3343 درصد از گندم کاران شهرستان دزفول در گروه متوسط از لحاظ کاربرد راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک قرار داشتند. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین سطح تحصیلات، دانش فنی، نگرش در زمینه راهبردهای مدیریت ریسک، درآمد محصول، و شرکت در کلاس های ترویجی با سطح به کارگیری راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک توسط گندم کاران در سطح 001 رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

توضیحات بیشتر