فایل ورد مقاله بررسي پرتودهي گاما بر جوانه زني و برخي خصوصيات مورفولوژيکي دو رقم کلزا (.Brassica napus L)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي پرتودهي گاما بر جوانه زني و برخي خصوصيات مورفولوژيکي دو رقم کلزا (.Brassica napus L) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي پرتودهي گاما بر جوانه زني و برخي خصوصيات مورفولوژيکي دو رقم کلزا (.Brassica napus L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي پرتودهي گاما بر جوانه زني و برخي خصوصيات مورفولوژيکي دو رقم کلزا (.Brassica napus L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي پرتودهي گاما بر جوانه زني و برخي خصوصيات مورفولوژيکي دو رقم کلزا (.Brassica napus L) :

فایل ورد مقاله بررسي پرتودهي گاما بر جوانه زني و برخي خصوصيات مورفولوژيکي دو رقم کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در علوم كشاورزی و منابع طبیعی از صفحه 315 تا 324 منتشر شده است.
نام: بررسی پرتودهی گاما بر جوانه زنی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله پرتو گاما
مقاله ضریب تنوع نسبی
مقاله جوانه زنی بذر
مقاله خصوصیات مورفولوژیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی گرجی مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: باباییان جلودار نادعلی
جناب آقای / سرکار خانم: باقری نادعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی مقادیر مختلف پرتودهی اشعه گاما بر جوانه زنی بذر و خصوصیات موفولوژیکی کلزا اجرا گردید. در این آزمایش دو رقم کلزا (RGS003 و(PF7045.91 ، 5 دز اشعه گاما (500، 700، 900، 1100 و 1300 گری) و شاهد (بدون دز) در شرایط آزمایشگاهی و در مزرعه ای به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در دو سال زراعی 86-1385 و 87-1386 مورد مطالعه قرار گرفتند. بذرهای ارقام یاد شده در مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج با اشعه گاما از منبع کبالت 60 پرتودهی شدند. بر اساس نتایج بررسی آزمایشگاهی، بالاترین ضریب تنوع نسبی، گسترده ترین دامنه تنوع و بیشترین میزان تغییر واریانس تیمار نسبت به شاهد در رقم PF7045.91 مشاهده شد و این نشان می دهد که عکس العمل این رقم به تیمارهای موتاژنی بیشتر بوده است. در بررسی مزرعه ای در گیاهان نسل دوم M2 تحت تیمارهای آزمایشی، تنوع ژنتیکی معنی داری در بیشتر صفات مورد مطالعه در مزرعه مشاهده شد. به طوری که ارتفاع گیاه در هر دو رقم در بیشتر موارد نسبت به شاهد کاهش یافت. همچنین پرتودهی روی میانگین طول خورجین و وزن هزاردانه در هر دو رقم روند افزایشی داشت. در بین تمام صفات مورد بررسی، صفت تعداد خورجین در شاخه فرعی در هر دو رقم در بیشتر موارد بیشترین ضریب تغییرات را نشان داد که بیان کننده تاثیرپذیری بیشتر این صفت نسبت به مقادیر مختلف پرتودهی اشعه گاما می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده پرتودهی اشعه گاما در کاهش ارتفاع گیاه، افزایش تعداد شاخه فرعی، افزایش میانگین طول خورجین و افزایش وزن هزاردانه اثرات سازنده ای داشته است. بنابراین می توان از تنوع مطلوب ایجاد شده در برنامه های اصلاحی استفاده کرد.

توضیحات بیشتر